Έδρα – Εργοστάσιο

Καρύταινας 6
Κορωπί, Καρελλάς
τηλ: 2106020301
fax: 2106640989
[email protected]